Sakramenty

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 1. Chrzest dziecka powinien się odbyć w kościele parafialnym rodziców dziecka, w miejscu ich zamieszkania.
 2. Chrzest udzielany jest w pierwsze i trzecie niedziele miesiąca, w Bożege Narodzenie i Wielkanoc na Mszy Św. o godz. 13.00.
 3. Rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej w ciągu dwóch tygodni przed planowanym terminem, aby spisać akt chrztu (nie ma potrzeby wcześniejszej rezerwacji).
  Potrzebne są następujące dokumenty:
  • Akt urodzenia dziecka
  • Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą pełnić funkcję chrzestnych oraz ich dane (wiek, adres zamieszkania)
  • Dane rodziców dziecka (wiek, adres zamieszkania)
 4. Chrzestnym może być osoba spełniająca następujące warunki: katolik, ukończone 16 lat, była u bierzmowania, jeśli zamężna lub żonaty, to żyjący w sakramentalnym związku, prowadząca życie zgodne z wiarą, przestępująca do sakramentów (Msza Św., systematyczna spowiedź).

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 • W całej naszej warszawsko - praskiej diecezji został ujednolicony program przygotowania do bierzmowania. Przygotowanie odbywa się w parafiach w dwuletnim cyklu.
  Obejmuje on młodzież od ostatniej klasy szkoły podstawowej (bądź wcześniej też gimnazjum) w czasie rozpoczęcia kursu.
  Obecnie trwa przygotowania młodzieży, a udzielenie sakramentu jest planowane na maj 2020 roku. Za aktualne przygotowanie odpowiedzialny jest ks. Łukasz Staszak.
  Następne zapisy rozpoczną się we wrześniu 2020 roku, po wcześniejszych ogłoszeniach.

SAKRAMENT EUCHARYSTII (Pierwsza Komunia Św.)

 • Dzieci z naszej parafii, uczęszczające do szkół poza parafią mogą przystąpić do swojej Pierwszej Komunii Św. we własnej parafii. Na początku września rodzice zapisują swoje dzieci na przygotowania do Pierwszej Komunii Św. podczas pierwszego spotkania. Przy zapisie dziecka należy dostarczyć metrykę chrztu dziecka.
 • Przygotowanie prowadzi Ks. Sylwester Bryska

SAKRAMENT CHORYCH

 • Chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy w pierwsze piątki miesiąca. Wystarczy, żeby ktoś z rodziny zgłosił chorego do księdza. W sytuacjach szczególnych odwiedzamy chorych w każdym innym czasie.

  W domu chorego warto przygotować stół przykryty białym obrusem, na nim krzyż i dwie świece.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 1. Ślub odbywa się z zasady w parafii narzeczonej lub narzeczonego. W uzasadnionych przypadkach można zawrzeć Sakrament Małżeństwa w innym kościele parafialnym po uzyskaniu od swego proboszcza tzw. licencji.
 2. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem (oczywiście dużo wcześniej należy ustalić termin ślubu) w celu spisania protokołu przedślubnego i wygłoszenia zapowiedzi.
 3. Dokumenty jakie należy dostarczyć do spisania protokołu:
  • Aktualne metryki chrztu (z datą nie starszą niż 6 miesięcy przed ślubem ) z adnotacją, że potrzebne są do ślubu,
  • Zaświadczenie z USC o „braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa„,
  • Świadectwo ukończenia Kursu przedmałżeńskiego (lub będącego w trakcie) i odbycia trzech spotkań w poradni rodzinnej.
 4. Na dwa tygodnie przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się aby spisać akt małżeństwa.
  Przynoszą ze sobą:
  • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach,
  • zaświadczenie o odbytej pierwszej spowiedzi przedślubnej (po zgłoszeniu na zapowiedzi) ,
  • dane osobowe świadków: imię (imiona), nazwisko, wiek i adres.

MSZA Św. – jak zamówić Mszę Św.

 • Msza Św. jest „źródłem i szczytem” całego kultu Bożego, najdoskonalszym sposobem spotkania, zjednoczenia z Bogiem danym nam na ziemi i najpełniejszą modlitwą. Msza Św. jest ofiarą jaką składamy Bogu Ojcu razem z Chrystusem, przez Chrystusa i w Chrystusie. Sprawujemy ją w różnych intencjach, które chcielibyśmy polecić Bogu, np. w rocznice ślubu, urodzin, prosząc i dziękując Panu Bogu za zdrowie, opiekę i błogosławieństwo. Intencje Mszy Św. ofiarujemy także często za zmarłych, którym potrzebna jest nasza modlitwa.

  Msze Św. można zamawiać po każdej Mszy Św. w zakrystii lub w godzinach urzędowania w kancelarii parafialnej. Można także zamawiać tzw. Msze Św. gregoriańskie (30 Mszy Św. za osobę lub osoby zmarłe).
Copyright 2014, All Rights Reserved.
Design provided by Wojciech Kulesza